Cartier - Cosmopolitan China - Location de Studio Photo Good Light Studio Paris-Photographe Guo Wei.

Editorial Cartier for Cosmopolitan China – Photos: GUO Wei – Production: CHENG Nanqi